Wie zijn we?

Kunst is immers voor iedereen Bel onsApp ons

Kunstbus is ondergebracht in een stichting met stichtingsbestuur.

De samenstelling hiervan is als volgt:

Voorzitter: Ankie de Groot (eigenaar van ankieSstudio)

Penningmeester: Hans Segers (eigenaar van stichting HansHelpt)

Secretaris: Marcel Winkelman
Hans Segers (eigenaar van stichting HansHelpt, een label van Marielec BV)

En natuurlijk de kunstenaars, die meegaan met de bus naar de diverse locaties.

Zonder kunstenaars geen Kunstbus.