Waarom kunstbus

Kunst is immers voor iedereen Bel onsApp ons

Waarom?

Tijdens ons werk, kwamen we erachter, dat het niet vanzelfsprekend is, dat iedereen in contact kan komen met kunst en cultuur. Vaak heeft dit verschillende oorzaken. Vooral beperkingen maken, dat dat voor veel mensen niet mogelijk is. Lichamelijke en/of geestelijke beperkingen spelen daarbij een rol. Maar ook niets weten van kunst, eenzaamheid en/of financiële oorzaken maken de kennismaking moeilijk of onmogelijk. Op dat moment werd ons idee geboren. Als deze mensen niet naar de kunst kunnen, brengen wij de kunst naar hen. Om zo SAMEN met hen én bij hen KUNST op locatie te maken. We gingen in gesprek met allerlei doelgroepen. Met deze doelgroepen hebben we veel activiteiten en workshops met de Kunstbus gedaan om de proef op de som te nemen. Met geweldige en enthousiaste resultaten.

Onze Missie

Kunst en cultuur vervullen een belangrijke rol in de samenleving. Kunst bevordert zelfkennis en zelfontplooiing. Kunst zorgt ook voor morele ontwikkeling. Daardoor ontstaat inzicht in “de ander” en/of “de samenleving”. Deze eigenschappen hebben te maken met de reflectiviteit en de verbeeldingskracht van kunst. Via kunst leren we de wereld, onszelf en de ander vanuit verschillende gezichtspunten kennen en begrijpen. Stichting Kunstbus wil bijdragen aan een maatschappelijk klimaat, waar aandacht voor menselijkheid en eigenheid centraal staat. Wij zien de resultaten in de praktijk.  Het actief mee (kunnen) doen aan kunst en cultuur, brengt inzicht, inspiratie en verdieping. Het bevordert de sociale interactie tussen mensen, doordat ze zichzelf kunnen laten zien en horen.

Onze Visie

Wij ervaren, dat kunst voor iedereen meer kleur aan het leven kan geven. Daarom willen we het beoefenen en beleven ervan voor iedereen toegankelijk(er) maken. Juist voor mensen met een lichamelijke, verstandelijke en/of financiële beperking. Ongeacht hun culturele achtergrond.

Met onze Kunstbus maken wij een ondersteunend en, indien nodig, laagdrempelig Kunst- en cultuuraanbod zichtbaar. Professionele kunstenaars zijn bij ons aangesloten. Zij voldoen aan onze criteria: gediplomeerd, professioneel, toegankelijk, origineel, betrouwbaar, ondernemend en niet op de laatste plaats inlevend. Wij bemiddelen tussen vraag en aanbod. Verder maken wij activiteiten en workshops op maat voor de instellingen en stichtingen.

Onze Doelstelling

Zoals sporten bijdraagt aan een goede lichamelijke conditie, zo stimuleert kunst de persoonlijke grote en de gezondheid van het brein. Dat geldt zowel voor jou als bewonderaar van kunst, maar ook als je kunst maakt. Vele onderzoeken door de jaren heen, hebben dit duidelijk aangetoond. Maar net zoals lang nog niet alle sportaccommodaties toegankelijk zijn voor iedereen, zo is ook kunst niet voor iedereen bereikbaar.

En dat willen wij veranderen! Bij stichting Kunstbus draait het om samen kunst beoefenen, bewonderen en ervaren. Wij brengen de boodschap hoe bijzonder het is om te ontdekken, dat een beperking ook een rijke inspiratiebron kan zijn. Door onze stichting. Kunstbus speelt in op de wensen en behoeften van zowel de deelnemers als de lokale kunstenaars. Wij maken gebruik van het culturele aanbod om hiermee de maatschappelijke rol van kunst en cultuur te versterken. Onze ervaring is, door deze twee doelgroepen samen te brengen, dat het wederzijdse inspiratie oplevert. De deelnemers worden geprikkeld tot originele en bijzondere resultaten. Met hulp van de kunstenaars.

Zo wordt de deelnemende persoon of personen geprikkeld tot originele resultaat, waarbij ze hulp krijgen van de kunstenaars.