Stichting Kunstbus

Kunst is immers voor iedereen Bel onsApp ons

Kunst & Cultuur

Aan de slag, op jouw locatie.

Scholen & BSO

SOS juf is ziek! Bel kunstbus.

Zorg & Verpleging

Kunst als medicijn.

Bedrijven & particulieren

Creatieve arrangementen.

Maatwerk voor iedereen

Activiteiten op maat.

Welkom bij Stichting Kunstbus

Wij brengen de kunst bij je op locatie. Want KUNST IS IMMERS VAN IEDEREEN.

Voor wie is de Kunstbus?

1. Basisscholen:

 • Voor alle leeftijden (onder-, midden- en bovenbouw) activiteiten op maat
 • Docenten Wat doen jullie met docenten?

2. Voortgezet onderwijs:

 • Voor alle leeftijden (onder- en bovenbouw) activiteiten op maat
 • Docenten Wat doen jullie met docenten?

3. BSO

 • Voor alle leeftijden activiteiten op maat

4. Zorginstellingen

5. Bedrijfsleven

Beeldende vormgeving

Wat doen we als we langskomen met de Kunstbus?

Tijdens de kunst- en cultuureducatie activiteiten krijgen deelnemers de mogelijkheid zich verder te ontwikkelen binnen de verschillende kunstvormen, die we aanbieden. Voorbeelden hiervan zijn:

Beeldende vormgeving 2d;

 • Schilderen
 • Tekenen

Beeldende vormgeving 3d;

 • Ruimtelijke vormgeving
 • Installatie
 • Mode / Textiel

En in;

 • Fotografie
 • Erfgoed
 • Filosofie
 • Muziek
 • Theater, drama, dans
 • Poëzie, taal, verhaal

De door ons aangeboden stof zal niet altijd aansluiten op de reguliere kunstvaklessen, die op scholen worden gegeven.​

Kunst en cultuureducatie

De kunst- en cultuureducatie is met name gericht op de ontwikkeling van het individu. En op de groei van het creatieve proces. Binnen de verschillende vakgebieden staat experimenteren en plezier centraal. Kunst verrijkt, verbindt en verblijdt. Vanuit het creatieve proces gaan we aan de slag. Wat houdt dat creatieve proces in? Inspireren, ontwerpen, maken en evalueren zijn de kernwoorden waar het hier om gaat. Samen met de kunstenaars en de groep gaan we daarmee werken. In de zorgsector zullen we vooral inspringen op vraag en aanbod. In overleg zetten wij daarvoor een activiteit op.

Alle activiteiten zijn opgebouwd vanuit de kunstgeschiedenis en verder zijn erfgoed en ambacht inspiratiebronnen voor het creatieve proces. Ons motto is: Kunst is immers van iedereen!

 

Waarom Kunstbus?

Tijdens ons werk, kwamen we erachter, dat het niet vanzelfsprekend is, dat iedereen in contact kan komen met kunst en cultuur. Vaak heeft dit verschillende oorzaken. Vooral beperkingen maken, dat dat voor veel mensen niet mogelijk is. Lichamelijke en/of geestelijke beperkingen spelen daarbij een rol. Maar ook niets weten van kunst, eenzaamheid en/of financiële oorzaken maken de kennismaking moeilijk of onmogelijk. Op dat moment werd ons idee geboren. Als deze mensen niet naar de kunst kunnen, brengen wij de kunst naar hen. Om zo SAMEN met hen én bij hen KUNST op locatie te maken. We gingen in gesprek met allerlei doelgroepen. Met deze doelgroepen hebben we veel activiteiten en workshops met de Kunstbus gedaan om de proef op de som te nemen. Met geweldige en enthousiaste resultaten.

Onze missie

Kunst en cultuur vervullen een belangrijke rol in de samenleving. Kunst bevordert zelfkennis en zelfontplooiing. Kunst zorgt ook voor morele ontwikkeling. Daardoor ontstaat inzicht in “de ander” en/of “de samenleving”. Deze eigenschappen hebben te maken met de reflectiviteit en de verbeeldingskracht van kunst. Via kunst leren we de wereld, onszelf en de ander vanuit verschillende gezichtspunten kennen en begrijpen. Stichting Kunstbus wil bijdragen aan een maatschappelijk klimaat, waar aandacht voor menselijkheid en eigenheid centraal staat. Wij zien de resultaten in de praktijk.  Het actief mee (kunnen) doen aan kunst en cultuur, brengt inzicht, inspiratie en verdieping. Het bevordert de sociale interactie tussen mensen, doordat ze zichzelf kunnen laten zien en horen.

Onderwijs leerbedrijf

Door middel van stage plaatsen willen wij, als stichting Kunstbus, bijdragen aan beter onderwijs. Wij zijn een erkend? Leerbedrijf. Ben je op zoek naar een leuke plek om stage te lopen? Neem even contact met ons op.

Vrienden worden van de Stichting Kunstbus

Door middel van een bijdrage kunt u vrienden worden van de stichting Kunstbus. Zodat wij nóg meer mooie projecten kunnen opzetten. En zo de kunst bij nóg meer mensen op locatie kunnen brengen.