Stichting Kunstbus

Kunst is immers voor iedereen
Bel onsApp ons

Kunst & Cultuur

Aan de slag, op jouw locatie.

Scholen & BSO

SOS juf is ziek! Bel kunstbus.

Zorg & Verpleging

Kunst als medicijn.

Bedrijven & particulieren

Creatieve arrangementen.

Maatwerk voor iedereen

Activiteiten op maat.

Welkom bij Stichting Kunstbus

Hier vind je het actuele aanbod voor kunst en cultuureducatie in het onderwijs, de kinderopvang, de zorg – instellingen en in het bedrijfsleven.

Kunstbus bij jou op locatie

Wij werken voor de volgende doelgroepen:

1. Basisscholen:

 • Onderbouw
 • Middenbouw
 • Bovenbouw
 • Docenten

2. Voorgezet onderwijs:

 • Onderbouw
 • Bovenbouw
 • Docenten

3. BSO
Voor alle leeftijden maken we activiteiten op maat

4. Zorg – Instellingen

5. Bedrijfsleven

Beeldende vormgeving

Tijdens de kunst en cultuureducatie activiteiten krijgen deelnemers de mogelijkheid zich verder te ontwikkelen binnen de verschillende kunstdisciplines die we aanbieden, zoals;

Beeldende vormgeving 2d;

 • Schilderen
 • Tekenen

Beeldende vormgeving 3d;

 • Ruimtelijke vormgeving
 • Installatie
 • Mode / Textiel

En in;

 • Fotografie
 • Erfgoed
 • Filosofie
 • Muziek
 • Theater, drama, dans
 • Poëzie, taal, verhaal

De daar aangeboden stof zal waarschijnlijk niet overeenkomen met de behandelde stof in de reguliere kunstvaklessen die op de scholen wordt gegeven.

Kunst en cultuureducatie

De kunst en cultuureducatie is met name gericht op de ontwikkeling van het individu en de groei van het creatieve proces. Binnen de verschillende disciplines (vakgebieden) staat experimenteren en plezier centraal; kunst verrijkt, verbind en verblijdt. Vanuit het creatieve proces; inspireren, ontwerpen, maken en evalueren gaan we samen met de kunstenaars en de groep aan de slag. In de zorg sector zullen we vooral inspringen op vraag en aanbod.

Alle activiteiten zijn opgebouwd vanuit de kunstgeschiedenis en verder zijn erfgoed en ambacht inspiratiebronnen voor het creatieve proces.

Ons motto is: Kunst is immers van iedereen!

Waarom Kunstbus?

Tijdens ons werk, kwamen we erachter dat het nog niet zo van zelfsprekend is dat iedereen in contact kan komen met kunst en cultuur vaak door verschillende oorzaken. Vooral beperkingen als, lichamelijk, geestelijk, geen weet, eenzaamheid of financieel. Toen bedachten we; als deze mensen niet naar de kunst kunnen, gaan wij SAMEN met hun en bij hun, KUNST op locatie maken. We gingen in gesprek met ze en deden veel test activiteiten en workshops. Met geweldige resultaten.

Onze missie

Kunst en cultuur vervullen een belangrijke rol in de samenleving. Eigenschappen die vaak met kunst in verband worden gebracht zijn zelfkennis, zelfontplooiing, morele ontwikkeling en inzicht in ‘de ander’ of ‘de samenleving’. Deze eigenschappen hebben te maken met de reflectiviteit en de verbeeldingskracht van kunst. Via kunstleren we de wereld, onszelf en de ander vanuit verschillende gezichtspunten kennen en verstaan. Stichting kunstbus wil bijdragen aan een maatschappelijk klimaat waar aandacht voor menselijkheid en eigenheid centraal staat. Wij zien in de praktijk dat het cultuurparticipatie, sociale cohesie, inzicht, inspiratie en verdieping met zich meebrengt.